Luxorský chrám

Nachází se v centru Luxoru, při východním břehu Nilu, takřka v centru Luxoru. Výstavba chrámu se započala za vlády Amenhotepa III. Do současné podoby byl chrám vystavěn za vlády Ramese II. Před vchodem do Luxorského chrámu se nachází pozůstatek aleje sfing, která sloužila jako tříkilometrová procesní cesta mezi Luxorským a Amonovým chrámem v Karnaku. Alej byla původně lemována stovkami sfing, různými rostlinami a stromy. 

Zajímavostí chrámu je jedna z mála dochovaných římských památek - Hadriánova kaple. Kromě kaple můžete uvnitř chrámového komplexu spatřit mešitu Abú al-Hadždžádže v poměrně vysoké výšce, což dokazuje, jak hluboko byl chrám původně zasypán pískem.

Krásný zážitek je navštívit chrám ve večerních hodinách, kdy se za osvětlení umocní jeho krása.+420 604 550 940 (CZ)
+420 722 445 657 (EN)