Feluka – výlet lodí po Nilu

Výlet plachetnicí, která se nazývá felúka, proti proudu Nilu. Cestou lze sledovat přírodní i „urbanistické“ scenérie. Po dohodě lze navštívit „banánový ostrov“.+420 604 550 940 (CZ)
+420 722 445 657 (EN)